Utile

Care sunt documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare?

Posted by andrei

Departamentul de avize și autorizări al Direcției de Sănătate Publică (DSP) este responsabil de emiterea și gestionarea autorizațiilor și avizelor necesare pentru funcționarea instituțiilor și serviciilor din domeniul sănătății. Actele pot varia în funcție de tipul de instituție, de serviciu și de reglementările specifice din țara sau regiunea în care doriți să operați. 

Obținerea unei autorizații DSP este o condiție prealabilă pentru a deschide o instituție sau un serviciu medical, cum ar fi un spital, o clinică, un cabinet sau un laborator, în majoritatea țărilor. Acest proces implică obținerea unui set de avize și autorizații de la DSP, care atestă că instituția sau serviciul respectă toate reglementările și normele specifice domeniului sănătății. În general, următoarele documente ar putea fi necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare:

 • Cererea de obținere a autorizației sanitare de funcționare, completată și semnată; 
 • Copii ale actelor de înființare a instituției sau serviciului din domeniul sănătății, cum ar fi actul constitutiv și statutul, precum orice alte documente legale relevante;
 • Planul de afaceri sau planul de activitate, care să includă informații despre serviciile oferite, personalul, echipamentul și resursele disponibile; 
 • Certificatul de înregistrare fiscală al instituției sau serviciului din domeniul sănătății;
 • Certificatul de urbanism sau autorizația de construire, dacă este cazul; 
 • Planurile de amenajare al spațiilor, dotările cu echipamente și utilajele necesare pentru serviciile oferite; 
 • Raportul de analiză al riscurilor și de securitate al activității; 
 • Certificatele de atestare profesională ale personalului medical și paramedical; 
 • Contracte de închiriere sau de achiziționare a clădirii sau spațiului în care va funcționa instituția sau serviciul din domeniul sănătății; 
 • Documentele de evidență a igienei și a măsurilor de dezinfectare în unitate; 
 • Alte documente specifice cerute de legislația locală.

Printre alte criterii de obținere a unei autorizații DSP se pot număra: respectarea condițiilor igienico-sanitare, calitatea echipamentelor și instrumentelor medicale folosite, competența și calificarea personalului medical, implementarea protocoalelor de siguranță și securitate în instituție sau serviciu etc. Dacă vreți să obțineți o autorizație DSP fără prea multe bătăi de cap, apelați la un birou specializat în servicii de consultanță și asistență pentru întocmirea și depunerea documentației necesare, Know more on,covers precum și pentru comunicarea cu autoritățile competente. 

Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere costurile suplimentare. În plus, ar trebui să vă asigurați că alegeți un firmă specializată cu experiență și cunoștințe solide în acest domeniu, recunoscută de autoritățile competente. De asemenea, este important să rețineți că, indiferent dacă alegeți să vă ocupați personal de obținerea autorizației DSP sau să apelați la un birou specializat, trebuie să respectați cerințele legale și normele specifice din domeniul sănătății. În caz contrar, autorizația DSP ar putea fi respinsă sau chiar revocată ulterior, ceea ce ar putea duce la probleme juridice și financiare.

Related Post

Leave A Comment